logos

BeHaPoż prowadzi działalność od 2008r. Specjalizujemy się w usługach i szkoleniach związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem. Nie ograniczamy definicji bezpieczeństwa tylko do BHP. Prowadzimy działalność na terenie województwa lubuskiego i innych województw.

W naszej działalności szkoleniowej posługujemy się nowoczesnymi urządzeniami (symulatory, trenażery), które w praktyczny, a kontrolowany sposób symulują zagrożenia, kształtując tym samym świadomość uczestników. Szkolenia z zakresu I pomocy prowadzimy z użyciem fantoma AED Little Anne, który poza treningiem w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej daje uczestnikom szkolenia możliwość nauki defibrylacji półautomatycznej, (AED). Fantom ten został zaprojektowany specjalnie z myślą o współpracy z defibrylatorem treningowym AED.

Posiadamy wyposażenie, które użyte w czasie festynów i pokazów obrazuje zagrożenia i sposoby właściwego postępowania także wśród najmłodszych („płonący domek”); korzystamy także z gier edukacyjnych. Wykorzystujemy różnorodne metody aktywizujące uczestników szkoleń (także własnego autorstwa).

Poprzez współpracę z naszymi partnerami jesteśmy w stanie zaproponować naszym klientom każdy rodzaj szkolenia z zakresu związanego z bezpieczeństwem i p-poż. Śledzimy nowości pojawiające się na rynku, bierzemy udział w targach i konferencjach branżowych. Stale podnosimy naszą wiedzę i kwalifikacje.

Dzięki elastycznemu podejściu ukierunkowanemu na potrzeby naszych partnerów - jesteśmy w stanie szczegółowo dopasować program szkolenia, czy pokazu; czas jego trwania i miejsce przeprowadzenia.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!