ewakuacjaW tym obszarze proponujemy następujące usługi:

  1. Kompleksowe przygotowanie pracowników do przeprowadzenia próbnej ewakuacji (i nadzór nad jej przeprowadzeniem), w tym:
  1. Ocena (wizja lokalna) prawidłowości wyznaczenia i oznakowania dróg ewakuacyjnych w obiektach oraz pomoc w wykonaniu planów ewakuacyjnych.
  2. Pomoc przy prawidłowym oznakowaniu (i rozmieszczeniu) oznakowania ewakuacyjnego; dobór właściwych znaków w zależności od rodzaju obiektu.
  3. Szkolenia związane z ewakuacją, w tym szkolenia osób wyznaczonych do ewakuacji i zwalczania pożarów.

W programie szkolenia m.in.:

W części teoretycznej:

W części praktycznej:

Do ćwiczeń praktycznych używany jest korytarz ewakuacyjny, w którym stosowany jest tzw: „dym teatralny”
– bezpieczny dym, posiadający atest PZH. Symulacja pozwala na zapoznanie uczestników z realnym zagrożeniem,
jakim są dymy pożarowe (więcej na ten temat w sekcjiPrzykładowe Projekty)

broszura1 broszura2