DEKALOG HOŁOWCZYCA

1 10 2 3 4

5 6 7 8 9


krbrd

Ruszyła kampania "Prędkość zabija. Włącz myślenie".

Ruszyła kolejna edycja kampanii "Prędkość zabija. Włącz myślenie" realizowana na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury, Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Kreację nowych spotów oraz szczegóły kampanii przedstawiono 3 czerwca br. na konferencji prasowej z udziałem Radosława Stępnia podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Celem kampanii jest nakłonienie kierowców do zmiany postaw związanych z przekraczaniem prędkości i jej niedostosowaniem do warunków jazdy, a w efekcie - ograniczenie liczby wypadków drogowych.

Podczas konferencji zorganizowanej przy Trasie Łazienkowskiej, jednej z najbardziej ruchliwych ulic w Warszawie, odbył się pokaz z wykorzystaniem radaru mierzącego prędkość przejeżdżających pojazdów. Wynik pomiarów nie pozostawił złudzeń. Niemalże wszyscy kierowcy przekraczali prędkość średnio o 15 – 30 km/h. Potwierdzają to również badania przeprowadzone przez ośrodek badawczy TNS Pentor, w ramach kampanii „Prędkość zabija. Włącz myślenie”. Zdaniem 65% Polaków przekraczanie prędkości jest w Polsce powszechnie akceptowane. Ponadto jazda z prędkością 10 – 30 km/h ponad limit wydaje im się całkowicie bezpieczna.

Wypadki drogowe generują olbrzymie koszty ekonomiczne i społeczne, a ich główną przyczyną jest nadmierna prędkość. Mimo 1500 km nowych dróg sytuacja znacząco się nie poprawia, gdyż kierowcy traktują je jak pseudo tory wyścigowe. Największy problem stanowi powszechna akceptacja przekraczania prędkości na polskich drogach i znacznie wyższa niż w innych krajach skala tolerancji niebezpiecznych zachowań związanych z szybką jazdą – powiedział Radosław Stępień podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, wiceprzewodniczący Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Kampania społeczna „Prędkość zabija. Włącz myślenie”, realizowana przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, ma na celu doprowadzenie do trwałej zmiany zachowań zarówno kierowców, jak i samych pasażerów. Celem działań prowadzonych w ramach kampanii jest również kształtowanie postaw świadomego i kulturalnego uczestnika ruchu drogowego, respektującego prawo innych jego uczestników.

Tegoroczna edycja kampanii potrwa od czerwca do sierpnia br. Obejmie okres wiosennych wyjazdów oraz wakacji, który jest szczególnie niebezpieczny na polskich drogach, głównie ze względu na wzmożony ruch i korzystne warunki atmosferyczne. W okresie od czerwca do sierpnia dochodzi do ponad 31% wszystkich wypadków w skali roku. W 2010 roku zginęło w tych miesiącach ponad 1,2 tys. osób.

Działania realizowane w ramach tegorocznej edycji kampanii obejmą swoim zasięgiem całą Polskę. Spoty reklamowe pt. „Nie Zasuwaj” będą emitowane w ogólnopolskich stacjach telewizyjnych oraz radiowych. Pokazywani w nich będą zwykli ludzie w codziennych sytuacjach, a nie makabryczne sceny spowodowane przez piratów drogowych. Kampania będzie obecna w prasie oraz w internecie. Towarzyszyć jej będą również działania public relations, w tym organizacja eventów w ramach imprez masowych. Planowane są również intensywne działania niestandardowe w przestrzeni publicznej oraz akcje prowadzone za pośrednictwem CB Radia i urządzeń nawigacyjnych

foto1 foto2 foto3 foto4

PONADTO polecamy artykuły:


flota

Pierwszy w Polsce przewodnik „Bezpieczna Flota”

Pierwszy w Polsce przewodnik „Bezpieczna Flota – standardy bezpieczeństwa w zarządzaniu samochodami służbowymi” został opracowany przez firmy zrzeszone w Partnerstwie dla Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 3M, ABB, BP, DaimlerChrysler, DaimlerChrysler Fleet Management, Michelin, Renault, Shell - podejmują konkretne działania celem faktycznej poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce rozpoczynając działania prewencyjne od siebie i swoich pracowników. W ciągu ostatnich 15 lat w Polsce zdarzyło się ponad 820 tysięcy wypadków drogowych, w których zginęło blisko 100 tysięcy osób, a ponad milion zostało rannych. Roczny bilans strat Polski z tytułu wypadków drogowych jest równowartością ok. 2,5 % produktu krajowego brutto (PKB)!

Polska jest krajem o najwyższym poziomie zagrożenia na drodze wśród państw Unii Europejskiej.

Dlatego firmy zrzeszone w Partnerstwie dla Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zdecydowały się aktywnie wesprzeć wysiłki rządu i policji na rzecz poprawy bezpieczeństwa drogowego.

Pierwszym efektem inicjatywy Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego jest przewodnik „Bezpieczna flota – standardy bezpieczeństwa w zarządzaniu samochodami służbowymi”. Ta publikacja powstała pod patronatem międzynarodowej organizacji działającej na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - Global Road Safety Partnership (GRSP).

Aktualnie Partnerstwo zrzesza osiem firm: 3M, ABB, BP, DaimlerChrysler, DaimlerChrysler Fleet Management, Michelin, Renault, Shell. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Bank Światowy patronują temu przedsięwzięciu, natomiast wsparcia udzielają takie instytucje i firmy, jak: VESSEL, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, PCK, Fundacja Krzysztofa Hołowczyca „Kierowca Bezpieczny” oraz Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych.

Przewodnik „Bezpieczna flota – standardy bezpieczeństwa w zarządzaniu samochodami służbowymi” skierowany jest do przedsiębiorstw i instytucji posiadających samochody służbowe, których ilość w Polsce oceniana jest łącznie na 500 do 800 tysięcy pojazdów. Jak pokazują światowe badania, kierowcy użytkujący samochody firmowe powodują ok. 30% wypadków. Dla przedsiębiorstwa każdy wypadek oznacza wysokie straty (utratę pracownika, koszty napraw i ubezpieczenia), nie wspominając o czysto ludzkich dramatach dotykających samych pracowników i ich rodziny. Dlatego działania prewencyjne, zmierzające do ograniczenia ilości wypadków, firmy zrzeszone w Partnerstwie rozpoczęły od siebie.

„To świetna inicjatywa, oby dotarła do jak największej liczby firm i kierowców.” – mówi Krzysztof Hołowczyc i dodaje: „Uświadomienie kierowcom, zwłaszcza młodym, że szybka jazda samochodem jest fantastycznym przeżyciem, ale jedynie na przeznaczonych do tego celu torach, natomiast w ruchu drogowym stanowi śmiertelne zagrożenie - to bardzo ważny krok do ograniczania niebezpiecznych zachowań na drodze, do zmniejszenia liczby wypadków”.

Celem „Przewodnika” jest syntetyczna prezentacja wiedzy Partnerów na temat działań i standardów, które zapobiegają wypadkom drogowym z udziałem samochodów firmowych. Począwszy od uwrażliwienia zarządów i kierownictwa na ryzyko związane z wywieraniem presji czasowej na pracowników użytkujących samochody firmowe (np.: na reprezentantów handlowych, dostawców), po świadome kształtowanie polityki flotowej uwzględniającej m.in. prawidłowy dobór parku samochodowego, wyposażenie w niezbędne elementy bezpieczeństwa, dbałość o stan techniczny, wdrożenie wewnętrznych procedur i systemów kontroli, działania edukacyjne i cykliczne szkolenia kierowców.

„Przewodnik” jest pierwszym krokiem Partnerów w całej serii działań, które – wierzymy – pozwolą przyczynić się do poprawy stanu bezpieczeństwa polskiego ruchu drogowego. „Partnerstwo” jest otwarte dla wszystkich firm i instytucji, które chciałyby aktywnie włączyć się w prowadzone działania.


defensy

POLECAMY stronę Defensywni Kierowcy!!!


pbd

Polecamy stronę Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego.

Ciekawe materiały do pobrania:


test

60 tys. osób przyłaczyło się i poparło w 2010 r. ideę bezpiecznych zachowań na polskich drogach. W tym roku ponownie już od 30 maja br. na stronie www.weekendbezofiar.pl można zadeklarować bezpieczną jazdę i włączyć się w ten sposób w Narodowy Eksperyment Bezpieczeństwa. Najważniejszym elementem akcji, a także gwarancją jej sukcesu, jest przyłączenie się jak największej liczby osób, które stosować będą zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. Jedynie zmiana zachowań użytkowników dróg może przynieść poprawę przerażających statystyk. I tylko dzięlki takim zmianom zachowań będzie można przekonać się czy Narodowy Eksperyment Bezpieczeństwa ma wpływ na zmniejszenie liczby ofiar wypadków. Wielki finał akcji to „Weekend bez Ofiar”, który zaplanowano na 24-26 czerwca br., a więc w pierwszy weekend wakacji, gdy na polskie drogi wyjadą tysiące Polaków...